CRNOGORSKO AKTUARSKO DRUŠTVO

Ul. Svetlane Kane Radević 3/II
81000 Podgorica
Crna Gora

email: kontakt@aktuari.me

PIB: 11047831
Žiro račun kod Hipotekarne banke AD Podgorica : 520-34732-57