Treća redovna sjednica Skupštine

Redovna sjednica Skupštine Crnogorskog aktuarskog društva će se održati u utorak, 11. maj 2021. godine, sa početkom u 13 sati u prostorijama Hotela CUE, Cetinjska 7, The Capital Plaza, Podgorica. Poziv i predlog dnevnog reda Skupštine možete pronaći na sljedećem linku.

Predlog materijala se nalazi u dijelu Za članove.