Konferencija “Inflacija kao novi (stari) izazov za osiguravače”

Dana 02. decembra 2022. godine, Crnogorsko aktuarsko društvo je organizovalo Konferenciju pod nazivom “Inflacija kao novi (stari) izazov za osiguravače”.

Konferencija je bila namijenjena menadžmentu društava za osiguranje, društvima za posredovanje, predstavnicima regulatora, aktuarima, risk menadžerima i drugim zainteresovanim licima.

U prilogu možete vidjeti Program Konferencije.