Održana IV redovna sjednica

Dana 10.06. 2022. godine je održana je treća redovna sjednica Skupštine Crnogorskog aktuarskog društva.

U počasno članstvo je primljena prof. dr. Milijana Novović Burić.

Na sjednici su, između ostalog, prihvaćeni Internacionalni standard aktuarske prakse 2 – ISAP2 (aktuarske usluge u kontekstu programa socijalne zaštite) i Internacionalni standard aktuarske prakse 3 – ISAP3 (Međunarodni računovodstveni standard 19) i njihovi prevodi.

Takođe, na sjednici je usvojen i Pravilnik o radu organa, komisija i radnih grupa Crnogorskog aktuarskog društva.

Većinom glasova donešena je odluka da članarina za 2022.-u godinu iznosi 40,00 Eur. Uplata se vrši na račun 520-34732-57 kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica.