Seminar – Enterprise Risk Management and the Role of the Actuary

Imamo posebnu čast i zadovoljstvo da Vas informišemo da Crnogorsko Aktuarsko Društvo u saradnji sa Actuaires du Monde organizuje seminar na temu:

Enterprise Risk Management and the Role of the Actuary

Seminar je namijenjen društvima za osiguranje, regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i ostalim stranama zainteresovanim za oblast osiguranja i aktuarstva.

Vrijeme održavanja: 28. - 29. septembra 2022. godine

Mjesto održavanja: Hotel Voco, Oktoih 2, Podgorica

Predavač: Wolfgang Hoffmann, član German Actuarial Society, aktuar consultant u Willis Towers Watson

Jezik: engleski

Kotizacija: 150 Eur po učesniku

Plaćanje: Učesnici se mogu prijaviti i cijenu kotizacije platiti do 16.09.2022. godine, na račun:

520-34732-57, Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Crnogorsko aktuarsko društvo, Svetlane Kane Radević 3/II, Podgorica.

Molimo da popunite prijavu i pošaljete putem e-mail adrese: uprava@aktuari.me najkasnije do 16.09.2022. godine.