Održan seminar S2 – Modul II

Crnogorsko aktuarsko društvo je 03.11.2020. godine organizovalo drugi seminar na temu Solventnosti II.

Seminar je održan pod pokroviteljstvom Agencije za nadzor osiguranja.

Na seminaru je bilo prisutno 28 učesnika.

Predavač je bio Aleš Tomažin, doktor nauka iz oblasti aktuarstva, dugogodišnji ovlašteni aktuar u društvima za osiguranje.

Seminar je održan u virtuelnoj formi putem Demio platforme.

Generalni sponzor seminara je Sava osiguranje, a sponzori su Generali osiguaranje, Grawe osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener osiguranje i Uniqa osiguranje.

Materijali sa seminara se mogu preuzeti sa sledećih lonkova:

S2-Modul II prezentacije

S2-Modul II Pdf

S2-Modul II xlsx fajlovi