Crnogorsko aktuarsko društvo postalo pridruženi član IAA

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) je 25.10.2020. godine postalo pridruženi član Međunarodne asocijacije aktuara (International actuarial association – IAA).

Pristupanje CAD-a IAA-u kroz pridruženo članstvo ima poseban značaj, jer pored povećanja kvaliteta zahtijevane edukacije aktuara u Crnoj Gori, znatno doprinosi unapređenju stručnosti aktuara, a samim tim i ugledu profesije u Crnoj Gori.

Međunarodna asocijacija aktuara okuplja udruženja aktuara iz cijelog svijeta. Formirana je 1895. godine, a reformisana 1998. godine. IAA postoji radi podsticanja razvoja globalne aktuarske profesije, koja je priznata kao tehnički kompetentna i profesionalno pouzdana, sa ciljem da se zadovolji javni interes.

Glavne misije IAA su:
• Informisati i uticati na zainteresovane strane,
• Obezbijediti reputaciju profesije,
• Unaprijediti stručnost profesije.

IAA broji ukupno 73 redovna člana i 29 pridruženih članova iz 90 zemalja svijeta.

Više informacija o IAA možete dobiti na https://www.actuaries.org/iaa.

Pridruženim članstvom u IAA, CAD je napravio korak bliže ka punopravnom članstvu čime će aktuarskoj struci u Crnoj Gori biti omogućeno da na ravnopravnim osnovama prati i učestvuje u donošenju ključnih odluka vezanih za aktuarstvo, a posljedično i u industriji osiguranja.

Crnogorsko aktuarsko društvo osnovano je krajem 2018. godine, sa ciljem razvoja i unapređenja aktuarske nauke i struke, njene praktične primjene, kao i stručnog usavršavanja i obrazovanja aktuara. Trenutno ima 24 redovna člana koji su ovlašćeni aktuari.

Od osnivanja, CAD je intenzivno radilo na dostizanju svojih ciljeva, kroz razne edukacijske seminare, saradnje sa Agencijom za nadzor osiguranja Crne Gore, kao i na dostizanju najviših standarda koje Međunarodna aktuarska asocijacija propisuje za svoje članove.