Održan seminar S2 – Modul III

Crnogorsko aktuarsko društvo je 10.12.2020. godine organizovalo treći seminar na temu Solventnosti II.

Seminar je održan pod pokroviteljstvom Agencije za nadzor osiguranja.

Na seminaru je bilo prisutno 26 učesnika.

Predavač je bio Aleš Tomažin, doktor nauka iz oblasti aktuarstva, dugogodišnji ovlašteni aktuar u društvima za osiguranje.

Seminar je održan u virtuelnoj formi putem Demio platforme.

Generalni sponzor seminara je Sava osiguranje, a sponzori su Generali osiguaranje, Grawe osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener osiguranje i Uniqa osiguranje.

Materijali sa seminara se mogu preuzeti sa sledećih lonkova:

Prezentacije_Modul_III

CDR

NonLife_risk

Market_risk

Risk_margin

SII bilans