Online webinar – Enterprise Risk Management and the Role of the Actuary

Udruženje aktuara Crne Gore (Crnogorsko aktuarsko društvo) u saradnji sa Actuaires du Monde / Actuaries of the World je organizovalo vebinar „Upravljanje rizicima u preduzeću i uloga aktuara“.

Moderator vebinara je bio Klime Poposki, profesor Univerziteta Svetog Klimenta Ohridskog (Sjeverna Makedonija), dok je predavač bio Volfgand Hofman, DAV (Deutsche Aktuarvereinigung) i član Actuaires du Monde / Actuaries of the World.