Crnogorsko akutuarsko društvo (CAD) pridruženi član Evropskog aktuarskog društva (AAE)

Generalna skupština Evropskog aktuarskog udruženja (AAE) koja je održana 1. oktobra 2021. godine u Surzeu (Švajcarska) - jednoglasno je odobrila zahtjev Crnogorskog aktuarskog društva (CAD) za pridruženo članstvo i time pružila mogućnost budućeg međusobnog priznavanja aktuara među članicama udruženja.

Prednost članstva Crnogorskog aktuarskog društva u Evropskom aktuarskom udruženju je podrška razvoju aktuarske prakse u Crnoj Gori, dostupnost informacijama i trendovima aktuarske prakse u Evropi, kao i dodatno usavršavanje i podsticanje razmjene znanja među članicama udruženja.