Druga redovna sjednica Skupštine Društva

Redovna sjednica Skupštine Crnogorskog aktuarskog društva će se održati u utorak, 16. jun 2020. godine, sa početkom u 14 sati u prostorijama Hotela CentreVille, Cetinjska 7, The Capital Plaza, Podgorica. Poziv i predlog dnevnog reda Skupštine možete pronaći na sljedećem linku.

Predlog materijala se nalazi u dijelu Za članove.