Održan prvi seminar

Crnogorsko aktuarsko društvo je 11.12.2019. godine uspješno organizovalo prvi seminar na temu Solventnosti II.

Na seminaru je bilo prisutno 31 učesnika.

Predavač je bio Aleš Tomažin, doktor nauka iz oblasti aktuarstva, dugogodišnji ovlašteni aktuar u društvima za osiguranje.

Prezentacije sa seminara se mogu preuzeti sa sledećih lonkova:

prezentacije_1

prezentacije_2

Radionica