Willis Towers Watson predložio izmjene za IFRS 17

Willis Towers Watson (WTW) preporučio je da Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) donese nekoliko dodatnih izmjena IFRS 17.

Ova multinacionalna konsultantska kompanija pozdravila je promjene koje je IASB predložio u nacrtu izloženosti prošlog juna, ali kako tvrde da se sa ovim nacrtom nije dovoljno napredovalo. WTW smatra da su potrebne dodatne računovodstvene izmjene za ugovore o reosiguranju i da će možda biti potrebno učiniti više kako bi se osiguralo usvajanje modifikovanog retrospektivnog pristupa (MRA).

“Pohvaljujemo IASB zbog ponovnog otvaranja pitanja i ažuriranje standarda radi riješavanja ključnih problema koje su iznijeli oni koji su pogođeni”, rekao je direktor WTW-a Serhat Guven. “Promjene će, uz neka dodatna poboljšanja, rezultirati boljim Međunarodnim računovodstvenim standardom 17, koji detaljnije odražava način na koji kompanije preuzimaju rizik i upravljaju rizikom osiguranja.”

Na osnovu detaljnog pregleda, WTW navodi da je definicija reosiguranja kao forme obezbjeđenja proporcionalnog pokrića preuska i da će isključiti brojne uobičajene vrste reosiguranja. WTW takođe sugeriše da je predloženi puni retrospektivni pristup (FRA) za primjenu MRA preuzak i restriktivan. WTW ovim upozorava da bi to moglo rezultirati vraćanjem poslovanja u značajnoj mjeri pristupu fer vrijednosti (FVA) na prelazu koji nije ekvivalentan FRA ili MRA.

Firma je predložila dodatne izmjene kako bi se osiguralo šire usvajanje MRA.”Promjene koje predlaže IASB dovešće do dodatnog rada na implementaciji, s obzirom na to da su osiguravači već potrošili dosta vremena i truda”, navodi Serhat. “WTW će nastaviti da sarađuje ​sa klijentima na globalnom nivou, kako bismo pomogli implementaciju IFRS 17.”

Sa detaljima izvještaja Willis Towers Watson-a možete pronaći na ovom linku.

Izvor: theactuary.com