CAD organizuje prvi seminar

Solventnost II (Modul I)

Seminar će se održati u srijedu 11.12.2019. godine u Verde Complex-u, Donja Gorica b.b., Podgorica.

Predavač na seminaru je Aleš Tomažin, doktor nauka iz oblasti aktuarstva iz Slovenije sa višegodišnjim radnim iskustvom u industriji osiguranja.

Planiran je niz modula na kojima će se obrađivati ova, za oblast osiguranja, jako aktuelna tema.

U nastavku možete pronaći Pozivno pismo i Prijavni obrazac sa svim potrebnim informacijama vezanim za sadržaj i organizaciju seminara.